PTI set to retain ‘sizeable presence’ in next Senate

PTI set to retain ‘sizeable presence’ in next Senate