‘Khud khana garam karlo’: Why some Aurat March posters touched a nerve

‘Khud khana garam karlo’: Why some Aurat March posters touched a nerve